logo Stichting Trolleymaterieel Arnhem

Stichting Trolleymaterieel Arnhem

De Stichting Trolleymaterieel Arnhem (STA) is op 21 juni 2018 officieel opgericht. De STA heeft de Arnhemse trolleybussen overgenomen van de Stichting Veteraan Autobussen, omdat deze elektrovoertuigen specifieke eigenschappen hebben en in een aparte organisatie beter beheerd kunnen worden.

Het eerste doel van de Stichting Trolleymaterieel Arnhem is het rijvaardig maken van de museumtrolleybussen. Voor twee daarvan is dit niet weggelegd.

Trolley 139 zou vanwege zijn ouderdom (1956) uitsluitend tegen hoge kosten weer rijvaardig gemaakt kunnen worden.
Het Nationaal Bus Museum (NBM) in Hoogezand (Groningen) heeft hulp geboden door deze bus van binnen en van buiten weer geheel in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Het bestuur van de STA is het NBM zeer erkentelijk voor dit collegiale gebaar.
Tijdens de feestelijkheden rond 70 jaar trolley in september was museumtrolley 139, uiterlijk opgeknapt, weer in Arnhem te bewonderen.

Een andere trolleybus, Volvo-Den Oudsten 5177, dient als leverancier van onderdelen voor zijn leeftijdgenoot 5180.
In 2019 is het interieur van de 5177 gebruikt om bij de restauratie van dieselbus 61 diens grotendeels ontbrekende interieur te completeren.

70 jaar Trolley

Het volgende doel is het vinden van een goede stalling voor de STA-voertuigen. Daar moet ook het verrichten van kleinschalig onderhoud mogelijk zijn. Aan het inrichten van een tentoonstellingsruimte wordt ook gedacht, bij voorkeur in combinatie met de stalling en op een per openbaar vervoer bereikbare plaats.

De Stichting Trolleymaterieel Arnhem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 71937560.

Bij beschikking van de Inspecteur der Belastingdienst d.d. 19 juli 2019 is de stichting aangemerkt als culturele ANBI-organisatie vanaf 21 juni 2018. RSIN: 8589.12.806