logo Stichting Trolleymaterieel Arnhem

ANBI status

De Stichting Trolleymaterieel Arnhem heeft de culturele ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Doelstellingen

 • het zoveel mogelijk in originele staat (laten) terugbrengen van trolleybussen en autobussen, die oorspronkelijk zijn gebruikt ter uitvoering van openbaar vervoer in Arnhem
 • het behoud van trolleybussen en autobussen, die oorspronkelijk zijn gebruikt ter uitvoering van openbaar vervoer in Arnhem, om deze te behouden voor toekomstige generaties
 • het verhuren en uitlenen van herstelde trolleybussen en autobussen
 • het bijeenbrengen van een verzameling en het tentoonstellen van trolleybussen en autobussen, die oorspronkelijk zijn gebruikt voor openbaar vervoer in en om Arnhem
 • deelnemen met aan de STA toebehorende voertuigen aan evenementen in de ruimste zin van het woord

Beleidsplan

Samenstelling bestuur

 • Herman Wilmer - voorzitter
 • Bert Companjen - secretaris
 • Nico Wiggers - penningmeester
 • Maurice Berendsen - bestuurslid vervoerszaken
 • Jaap Buurman - bestuurslid techniek, uitvoering
 • Ellen Ehrenburg - bestuurslid internet
 • Dennis de Lang - bestuurslid techniek, administratie

De bestuursleden krijgen geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden. De STA heeft geen betaalde medewerkers in dienst.

De Stichting Trolleymaterieel Arnhem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 71937560.

RSIN: 858912806