logo Stichting Trolleymaterieel Arnhem

Welkom bij de STA

Actueel

In 1949 reed in Arnhem de eerste trolleybus. Nu, bijna 75 jaar later, bestaat het trolleylijnennet nog steeds en zijn de trolleybussen een geluidsarme en milieuvriendelijke manier van openbaar vervoer.

trolley
De trolleys 101, 102 en 103 voor de openingshandeling op 5 september 1949 - Musis Sacrum Velperplein. Foto Overwater
trolley
Trolleys voor Musis Sacrum ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de trolley op 5 september 2019

In de loop van de tijd zijn nieuwe (trolley)bussen ingestroomd en oude afgevoerd. Gelukkig is een aantal van deze oude bussen bewaard gebleven. Zes trolleys, waarvan er één wordt gebruikt als onderdelenleverancier, en een dieselbus zijn eigendom van de Stichting Trolleymaterieel Arnhem (STA).

Behalve bewaren voor het nageslacht, is vooral het rijvaardig maken en houden van het historisch materieel het doel van de STA. Ritten maken met de museum(trolley)bussen is een inkomstenbron van de STA.

Maar onderhoud en stalling van de museumbussen kosten jaarlijks veel geld, dat deels via donaties bijeen gebracht kan worden. Wordt u ook donateur?

Donaties en giften zijn welkom op bankrekeningnummer: NL09 INGB 0006 9531 09 t.n.v. Stg Trolleymaterieel Arnhem.

De STA is aangemerkt als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Bestuur, chauffeurs, monteurs zijn allemaal vrijwilligers en die hebben we nooit genoeg.
De technische dienst is met spoed op zoek naar mensen, die kunnen helpen bij het rijvaardig maken en houden van de bussen.
Kijk voor meer info op vrijwilligers

Een goed onderdak voor de Arnhemse museumtrolleybussen, dat liefst mogelijkheden biedt voor onderhoud met eventueel een tentoonstellingsruimte, zoekt de STA nog altijd.

Twee oude stadsbussen van het Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem zijn eigendom gebleven van de Stichting Veteraan Autobussen. Voor onderhoud vindt overleg met de STA plaats.

trolley
De museumtrolleys 128, 0158 en 101 tijdens een presentatie van de STA, 8 september 2018 - Audrey Hepburnplein. Foto Paul van Onzen
trolley
Volvo trolleys 5177 en 5180 staan op 7 april 2010 aan het eindpunt Oosterbeek. De 5177 wordt bij de STA gebruikt als onderdelenleverancier. Foto Paul van Onzen

STA nieuwsbrieven

Link naar alle STA nieuwsbrieven

STA op Facebook

De STA heeft een facebook-pagina .