logo Stichting Trolleymaterieel Arnhem

Welkom bij de STA

In 1949 reed in Arnhem de eerste trolleybus. Nu, ruim 70 jaar later, bestaat het trolleylijnennet nog steeds en zijn de trolleybussen een geluidsarme en milieuvriendelijke manier van openbaar vervoer.

trolley
De trolleys 101, 102 en 103 voor de openingshandeling op 5 september 1949 - Musis Sacrum Velperplein. Foto Overwater
trolley
Trolleys voor Musis Sacrum ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de trolley op 5 september 2019

In de loop van de tijd zijn nieuwe (trolley)bussen ingestroomd en oude afgevoerd. Gelukkig is een aantal van deze oude bussen bewaard gebleven. Zes trolleys, waarvan er één wordt gebruikt als onderdelenleverancier, en een dieselbus zijn nu eigendom van de Stichting Trolleymaterieel Arnhem (STA).

Twee vroegere stadsbussen van het Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem zijn eigendom gebleven van de Stichting Veteraan Autobussen. Voor onderhoud vindt overleg met de STA plaats.

Behalve bewaren voor het nageslacht, is vooral het rijvaardig maken en houden van het historisch materieel het doel van de STA. Het verzorgen van ritten met de museum(trolley)bussen is tevens een van de inkomstenbronnen van de STA.
Een goede stalling om de Arnhemse museumtrolleybussen onderdak te geven en die mogelijkheden biedt voor onderhoud met eventueel een tentoonstellingsruimte, zoekt de STA nog altijd.

De STA is een organisatie gerund door vrijwilligers, die we nooit genoeg hebben.
Echter het onderhoud en de stalling van de museumbussen kost jaarlijks veel geld, dat onder andere via donaties bijeen gebracht kan worden. Wilt u ook donateur worden?

De STA is aangemerkt als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen.

trolley
De museumtrolleys 128, 0158 en 101 tijdens een presentatie van de STA, 8 september 2018 - Audrey Hepburnplein. Foto Paul van Onzen
trolley
Volvo trolleys 5177 en 5180 staan op 7 april 2010 aan het eindpunt Oosterbeek. De 5177 wordt bij de STA gebruikt als onderdelenleverancier. Foto Paul van Onzen

STA nieuwsbrieven

Link naar alle STA nieuwsbrieven

STA op Facebook en Instagram

De STA heeft een facebook-pagina en is te vinden op Instagram.